Suport pentru femeile și fetele refugiate supravețuitoare a violenței bazate pe gen

În Moldova, ca și în multe alte țări din regiune, datorită unei societăți patriarhale, femeile se confruntă cu diferite forme de discriminare și inegalități structurale și sunt subreprezentate în spațiile publice în diverse domenii: participare politică și economică; venituri mai mici și acces la servicii; calitate scăzută a nivelului de viață și a vieții. Crizele multiple (crize pandemice, energetice, de război și de refugiați) influențează, de asemenea, femeile în mod disproporționat. Începând cu pierderea locurilor de muncă/venit, fiind principalii îngrijitori ai copiilor în pandemii, până la expunerea la riscuri mai mari de violență bazată pe gen, trafic și sărăcie în timpul războiului și crizei refugiaților.

În contextul celor expuse, este esențial să se mențină accentul pe sprijinul umanitar, respectarea demnității umane și construirea de planuri de intervenție privind incluziunea socio-economică, abordarea nevoilor specifice, oferirea de sprijin psihologic pe termen mediu și lung și crearea de spații și oportunități pentru crestere personala si profesionala.

Organizațiile specializate pentru femei sunt cel mai bine plasate pentru a răspunde nevoilor femeilor, fie că este vorba de violență împotriva femeilor și fetelor, sănătate, probleme, abilitare economică etc. 

Drept urmare, patru organizații pentru femei, membre a Coaliției Naționale ”Viața fără Violență” din Sudul, Centrul și Nordul Republicii Moldova, intenționează să-și dezvolte, să consolideze și să-și extindă infrastructura și serviciile existente pentru a putea menține asistența și, în plus, pentru a promova serviciile specializate pentru femeile victime ale diferitelor forme de violență, dar și pentru a deveni Centre de Resurse pentru Femei la nivel local.

 Proiectul prevede crearea în regiunea de Sud a țării a Centrului de Reziliență a Femeilor ”Ophelia”. Centrul va fi un spațiu de infrastructură specializată care se va concentra pe promovarea drepturilor femeilor într-un mod integrat și cuprinzător. Acest centru pentru femei va aborda și include toate aspectele drepturilor femeilor, de la nivel personal până la nivel structural, într-o manieră unică și eficientă.

Un aspect fundamental al Centrului de Reziliență a Femeilor ”Ophelia” este abordarea intersecțională. Centrul va oferi servicii femeilor care au acces limitat la resurse și suport, în special femeilor victime ale violenței de gen și ale altor forme de discriminare de gen. Fiecare femeie va fi tratată într-un mod unic, luând în considerare contextul ei specific și necesitățile individuale. Prin această abordare, Centrul se angajează să ofere servicii comprehensive și personalizate, care să abordeze multiplele provocări cu care se confruntă femeile. Acest centru va servi nu numai femeilor refugiate, ci și femeile din comunitate, asigurându-se că nicio femeie nu este uitată sau lăsată în urmă. Ne dorim să creăm o lume în care toate femeile să aibă acces la resurse și oportunități egale, indiferent de origine sau statut social.

Ophelia este beneficiarul proiectului „Suport pentru femeile și fetele refugiate supravețuitoare a violenței bazate pe gen”, finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women).