Violența psihologică în Republica Moldova

Prin intermediul unui grant de cercetare oferit de Asociația pentru Relații Comunitare, Romania, AO Ophelia a contribuit la desfășurarea unei cercetări calitative bazate pe analiza documentelor și focus grup repetat pentru definirea contextului violenței psihologice în Republica Moldova. 

Cercetarea face parte dintr-un context regional de cercetare care include și organizații din România și Republica Moldova și care își propune să ajute la înțelegerea mai bună a formelor de violență psihologică, a presiunilor asupra victimelor și a cadrului legislativ care se referă la violența psihologică. 

Obiectivul cercetării:

Obiectivul general al cercetării este acela de a examina nevoile supraviețuitoarelor și limitele care există la nivel sistemic, precum și capacitatea de a aduce informații noi care pot să fundamenteze o strategie pentru dezvoltarea de servicii, legislație, politici și schimbare a normelor sociale care să creeze un climat de siguranță pentru femei și copii.

Obiectivele specific ale cercetării includ:

  • Maparea formelor de violență psihologică și a modului în care acestea diferă de alte forme de violență 
  • Cercetarea răspunsului instituțional și ne-instituțional la violența psihologică
  • Evaluarea capacității și a abordării ONG-urilor de a răspunde eficient problemelor de violență psihologică cu care se confruntă femeile victime.

Acțiunea este finanțată de Asociația pentru Relații Comunitare, România.