Școală fără Violență 

Violența este una dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă copiii și care le pune în pericol sănătatea fizică și cea mentală. Potrivit studiilor UNICEF Moldova, aproximativ 75% dintre copii din Republica Moldova au fost supuşi unor forme de violenţă fizică și psihologică. Ingrijorator este faptul că violența se regăsește și instituțiile de învățămînt, aproximativ 87% dintre elevi sunt afectați de bullying, potrivit studiului național „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”.

Proiectul ”Școală fără Violență” are ca scop creșterea capacităților de prevenire și combatere a fenomenului de violență și violență bazată pe gen pentru cadrele didactice și  elevii din două instituții de învățămînt din r-nul Cahul.

În perioada august 2023 – martie 2024 proiectul își propune să  intervină pe trei domenii de activitate:

  • Măsuri de prevenire a violenței și a violenței bazate pe gen în rândurile elevilor – prin informarea, implicarea și educarea tinerilor (băieți și fete) privind preluarea rolului proactiv pentru a reduce violența și stereotipurile în rândurile acestora.
  • Consolidarea de capacități – prin oferirea cunoștințelor, implicarea și dezvoltarea abilităților cadrelor didactice din instituțiile de învățământ implicate de a preveni și combate violența în cadrul instituției.
  • Politici interne – asistarea în elaborarea politicilor interne pentru instituțiile de învățământ implicate în domeniul prevenirii, gestionării și combateri a fenomenului de violență în cadrul acestora.

Proiect finanțat în cadrul Programului Consolidarea societății civile în țările Parteneriatului Estic, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) În Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina