Proiectul ”Școală Fără Violență” – O Retrospectivă a Transformării

Într-o lume în care violența în școli poate părea o realitate tristă și inevitabilă, un proiect inovator a demonstrat că schimbarea este posibilă. Proiectul „Școală Fără Violență”, inițiat în urmă cu un an de către Asociația Obștească Perspectiva, în parteneriat cu Asociația Obștească Ophelia, și-a propus să transforme climatul educațional din școlile noastre, promovând un mediu sigur și respectuos pentru toți elevii și cadrele didactice.


Unul dintre punctele cheie ale proiectului a fost conștientizarea și educația. Prin campanii de informare și ateliere interactive, elevii au fost învățați să recunoască diversele forme de violență și să își dezvolte abilități de comunicare și rezolvare a conflictelor. De asemenea, cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru a identifica și gestiona eficient situațiile de conflict din școală. Rezultatele proiectului sunt remarcabile, peste 300 de elevi și 15 profesori din 2 instituții de învățământ din raionul Cahul: Colegiul ”Iulia Hasdeu” din mun. Cahul și Gimnaziul ”B.P.Hasdeu” din s. Tătărăști au participat la activitățile proiectului, instruiri și ateliere, prin urmare numărul incidentelor de violență în școli a scăzut semnificativ, iar nivelul de satisfacție al elevilor și al cadrelor didactice cu mediul școlar s-a îmbunătățit remarcabil. Mai mult decât atât, ”relațiile interpersonale au devenit mai respectuoase și tinerii mai empatici, contribuind la o comunitate școlară mai unită și mai armonioasă” spun profesorii insituțiilor beneficiare.


Ne-am propus prin acest proiect, să creăm spații diferite de ceea ce sunt obișnuiți tinerii în
mediul ”formal” al școlii, prin urmare ne-am axat pe ideea unor spații non-formale, prietenoase tinerilor – niște ”clase fără violență” amenajate astfel încât să încurajeze interacțiunea și colaborarea, creând un mediu propice pentru dezvoltarea abilităților sociale: clasele tematice din ambele instituții beneficiare sunt dotate cu instrumente multimedia inovatoare – 2 ecrane digitale de ultimă generație, laptop-uri și printere, mobilier comod pentru desfășurarea activităților, și desigur o biblioteca de materiale didactice inovatoare, centrate pe non-violență; totodată pentru cele două instituții au fost elaborate și politici de egalitate de gen care vor facilita abordarea și gestionarea diverselor situații de violență care pot apărea în activitatea instituțiilor. Eforturile noastre nu se opresc aici, prin urmare pe viitor ne planificăm să
extindem astfel de inițiative și în alte școli din raionul Cahul, astfel încât să contribuim la eradicarea acestui fenomen trist cum este violența în școală
” menționează Lungu Victoria, managerul proiectului.


Acest video este o retrospectivă a proiectului „Școală Fără Violență”, care demonstrează că investiția în educație și în promovarea valorilor de respect și non-violență poate avea un impact semnificativ asupra mediului școlar și asupra vieții elevilor și a cadrelor didactice. O școală fără violență este nu doar un vis realizabil, ci și un pilon fundamental pentru construirea unei societăți mai pașnice și mai incluzive.


Proiectul ”Școală fără violență” este o inițiativă-pilot, cu o durată de implementare de 8 luni, cu un buget total de 49 000 euro, implementat în raionul Cahul cu suportul financiar al Guvernului Germaniei. Scopul proiectului este de a crește capacitățile instituțiilor de învățământ din raionul Cahul în prevenirea și combaterea fenomenului violenței și violenței bazate de gen.

Această activitate este implementată de Asociația Obștească Perspectiva, în parteneriat cu Asociația
Obștească Ophelia. Proiectul este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și
Dezvoltare (BMZ), co-finanțat de UniuneaEuropeană, în cadrul programului „Consolidarea Societății
Civile în țările Parteneriatului Estic.