Grant de dezvoltarea a capacității organizaționale

Acest grant este oferit drept suport în cadrul Programului de granturi lansat de Coaliția Națională ”Viața fără violență”. Scopul acestuia este dezvoltarea mișcării feministe în Republica Moldova prin împuternicirea organizațiilor, activistelor și comunităților de femei, care își desfășoară activitatea în domeniul de promovare și apărare a drepturilor femeilor și/sau implementează inițiative care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor din Republica Moldova.

Inițiativa va contribui la dezvoltarea asociației în a deveni mai responsabilă și credibilă față de beneficiari, donatori, personal și membri, ca urmare aceasta va fi mai bine pregătită de a oferi servicii de calitate victimelor violenței domestice și populației afectate de războiul din Ucraina.

Acțiunile implementate în cadrul proiectului va permite dezvoltarea organizațională, planificarea și implementarea de măsuri transformaționale ce ne va îmbunătăți capacitatea de a gestiona provocări existente și de a dispune de cele necesare pentru sprijinirea fetelor și femeilor victime a violenței în bază de gen și violenței domestice.

Acest proiect este finanțat în cadrul Concursului de granturi mici pentru activiste, femei lidere și grupuri de inițiativă conduse de femei, cu suportul financiar al Coaliției Naționale ”Viața fără Violență”.